Шест нови теста по английски език за външно оценяване в 7 клас

Шест нови теста по английски език за външно оценяване в 7 клас

Каталожен №: G2000064

Издателство: Просвета

Автори: Елена Атанасова

ISBN: 978-954-012-707-1

Година: 2012

Страници: 44

В наличност!
Цена нов: 
5,90 лв.

Описание на артикула:

Учебното помагало съдържа шест тренировъчни изпитни варианта по английски език, разработени по формата на МОМН за 2012-2013 учебна година. Те гарантират успешната подготовка за външното оценяване на знанията на учениците в края на 7 клас. Тестовите задачи са подходящи както за работа в клас, така и за самостоятелна подготовка, тъй като в края на помагалото са включени отговорите на всички задачи. Изпитните варианти могат също така да се използват за индивидуална работа с отделни ученици и като входящи тестове в началото на 8 клас. Всеки тест съдържа общо 30 тестови задачи, разпределени в три компонента – слушане с разбиране, четене с разбиране и граматика и лексика. Максималният брой точки на упражнението за слушане е 10, на четенето с разбиране – 15 (въпроси 11-15 се оценяват с 1 точка, а въпроси 16-20 – с 2 точки), а на граматиката и лексика – 10. Слушане с разбиране: Текстовете на упражненията за слушане са дадени в края на сборника. Четат се от преподавател или родител. Преди всеки прочит на учениците се дава време да се запознаят с въпросите към текста за слушане. Учениците отбелязват верните отговори, след като изслушат всеки текст. Четене с разбиране: Текстовете за четене са адаптирани от оригинални източници. В някои от тях е възможно да има непознати думи, които обаче не възпрепятстват разбирането и изпълнението на задачата. Въпросите за четене с разбиране са дадени веднага след текста. Учениците прочитат внимателно текста и въпросите след него. Ограждат верните отговори, като търсят информацията в текста. Граматика и лексика: Този компонент включва проверка на правилната употреба на граматичните категории и конструкции, както и проверка на лексиката. Отделните изречения с отговори A/B/C проверяват до каква степен учениците са усвоили граматичния материал, изучаван в 7 клас според програмата на МОМН. Текстът с пропуснатите думи (Cloze) проверява правилната употреба на лексикалните единици като синоними, близки по значение и звучене думи, специфични фрази и изрази и др. За да се справят успешно с тази задача, учениците първо трябва да прочетат целия текст и да се опитат да схванат общия смисъл без липсващите думи. След това прочитат текста втори път, като избират подходящата дума за местата с пропуски. Докато правят избора си, учениците трябва да внимават за това каква част на речта е търсената дума – съществително, глагол, прилагателно или наречие, както и какви са връзките ѝ със съседните думи. След като вземат решение за правилните отговори, учениците прочитат отново текста, за да се уверят, че е логичен и последователен.

Нагоре