Компютърна обработка на финансово-счетоводната информация

Компютърна обработка на финансово-счетоводната информация

Мартилен

Цена нов: 7,00 лв.

Цена употребяван: 4,90 лв.

Примерни задания за държавни изпити по счетоводство - Професия "Счетоводител"

Примерни задания за държавни изпити по счетоводство - Професия "Счетоводител"

Мартилен

Цена употребяван: 7,00 лв.

Счетоводни стандарти (с приложение)

Счетоводни стандарти (с приложение)

Мартилен

Цена нов: 9,00 лв.

Счетоводство на предприятието (с примерни задания и решени задачи)

Счетоводство на предприятието (с примерни задания и решени задачи)

Мартилен

Цена нов: 12,00 лв.