Синергетическа философия на образованието. Синергетическа естествена педагогика. Синергично образование

Синергетическа философия на образованието. Синергетическа естествена педагогика...

УИ "Св. Климент Охридски"

Цена нов: 12,00 лв.

Базови методически подходи за трансверсални компетентности. Просто 6+

Базови методически подходи за трансверсални компетентности. Просто 6+

УИ "Св. Климент Охридски"

Цена нов: 12,00 лв.

Маси и масово образование в глобалната среда. В търсене на идентичност

Маси и масово образование в глобалната среда. В търсене на идентичност

УИ "Св. Климент Охридски"

Цена нов: 12,00 лв.

Помагало по философия за 8. клас (по новата програма)

Помагало по философия за 8. клас (по новата програма)

Екстрем

Цена нов: 4,50 лв.

Философия на образованието проявена в академичен курс

Философия на образованието проявена в академичен курс

УИ "Св. Климент Охридски"

Цена нов: 8,00 лв.