1 2
Английско-български речник по търговско право

Английско-български речник по търговско право

Софи-Р

Цена нов: 50,00 лв.

Банково право

Банково право

Софи-Р

Цена нов: 19,00 лв.

Българско-английски юридически речник

Българско-английски юридически речник

Софи-Р

Цена нов: 45,00 лв.

Гражданско право. Обща част

Гражданско право. Обща част

Софи-Р

Цена нов: 37,00 лв.

Дисциплинарната отговорност на магистратите по Закона за съдебната власт

Дисциплинарната отговорност на магистратите по Закона за съдебната власт

Софи-Р

Цена нов: 15,00 лв.

Наказателно право на Република България. Обща част

Наказателно право на Република България. Обща част

Софи-Р

Цена нов: 18,90 лв.

Наказателно право на Република България. Особена част

Наказателно право на Република България. Особена част

Софи-Р

Цена нов: 24,00 лв.

Норма и реформа в ренесансовата философия

Норма и реформа в ренесансовата философия

Софи-Р

Цена нов: 12,00 лв.

Нормотворческата компетентност на Европейския съюз

Нормотворческата компетентност на Европейския съюз

Софи-Р

Цена нов: 17,90 лв.

1 2