Солнечный круг - Учебник по руски език за 7 клас

Солнечный круг - Учебник по руски език за 7 клас

Каталожен №: G170475

Издателство: Просвета

Автори: Христина Грозданова

ISBN: 978-954-012-876-4

Година: 2014

Страници: 116

В наличност!
Цена нов: 
24,00 лв.
Употребяван: няма в наличност

Описание на артикула:

Учебната серия „Солнечный круг” стъпва върху традициите в обучението по руски език в съзвучие със съвременните тенденции за личностно-ориентирано учебно съдържание с прилагане на комуникативно-дейностния подход в обучението. Това ясно се вижда от структурата на учебното съдържание: 5 глобални теми, развити в 10 урока, развиващи едновременно четирите умения: четене, говорене, слушане и писане;  ясно формулирани речеви умения, които учениците усвояват; граматичен материал, обособен в отделна рубрика и представен на функционален принцип; обобщителни уроци за оценка и самооценка; раздел за проектна дейност; граматични таблици; учебен речник.  
Особено ценни за формирането на умения за самостоятелно изучаване на езика са:

- навигаторите преди всеки урок, които имат много голяма роля за организиране на самостоятелната дейност на учениците и за осъзнаване от тях на целите на всеки урок, включените очаквани резултати и умения.
- уроците за самопроверка след всяка тема.

Текстовете в учебника са с актуална тематика, много близка до интересите на ученика, способна да го подтикне към желание за разговор, изразяване на мнение. Езикът е съвременен, от всички сфери на живота, осигурява повторяемост и натрупване на лексика и мотивира за продуциране на реч. Учебникът дава достатъчно страноведска информация чрез рубриката „Страна и люди“, в която са включени интересни текстове, обвързани с всяка тема.
В преработеното ново издание са направени следните промени:

► Всички упражнения, изискващи писане и попълване на информация в учебника, са формулирани по нов начин и се изпълняват в тетрадката. Промените се отнасят най-вече до упражнения, развиващи уменията слушане и четене, както и усвояването на граматиката. Методическият подход обаче не се променя: учениците трябва да анализират, мислят и правят заключения, сами да допълват и формулират правила.
► Текстове, посочени от учителите като трудни или неинтересни за тази възрастова група, са основно преработени или заменени с нови. Извършена е прецизна редакторска работа и в много други текстове, за да бъдат олекотени. Целта на пълната или частична промяна на съдържанието в отделни уроци е то да бъде по-достъпно за разбиране, да дава възможност да се изграждат полезни за учениците умения за работа с текст, текстовете да служат като образец за създаване на устни и писмени текстове от учениците.
► Оформлението на граматичните рубрики дава по-ясни и лесни за запаметяване модели и схеми.
► Речникът е разширен и съобразен с направените промени в уроците.
► В края на учебника са добавени граматични таблици (Склонения на съществителните и прилагателните имена), удобни за бърза справка при самостоятелна работа.

Учебният комплект е съобразен с действащите учебни програми и изисквания за формирането комуникативните умения по руски език, успешно интегрира в съдържанието си възможности за изграждане  на ключови компетентности.

Нагоре