Тестови задачи по биология и здравно образование за 7 клас - Подготовка за външно оценяване

Тестови задачи по биология и здравно образование за 7 клас - Подготовка за външно оценяване

Каталожен №: G200290

Издателство: Булвест 2000

Автори: Юлияна Атанасова, Мира Славова

ISBN: 978-954-180-837-5

Година: 2012

Страници: 28

В наличност!
Цена нов: 
3,00 лв.

Описание на артикула:

Сборникът е предназначен за подготовка на седмокласниците за външното оценяване в края на учебната година. В него са подбрани тестови задачи за проверка на знанията по биология и здравно образование, предвидени от учебната програма.
Тестовите задачи в сборника напълно съответстват на формàта на изпитния тест, разработен и предложен през месец септември 2012 г. от МОМН.
Сборникът съдържа 10 теста с по 12 задачи. Десет от тях са с по четири отговора, един от които е верен, и две задачи са със свободен (отворен) отговор. В края на сборника са поместени отговорите на всички тестови задачи, както и критерии за оценяване съобразно модела, разработен от МОМН. Така се улеснява както проверката и оценката от страна на учителя, така и самооценката на учениците.
Тестовите задачи не целят възпроизвеждане на учебния материал чрез факти и понятия, а са насочени към важните обобщения и възлови познания. Те ще помогнат на седмокласниците добре да се подготвят за външното оценяване и да се явят на изпита уверени и спокойни.

 

Нагоре