Тестови задачи за държавни зрелостни изпити по химия и опазване на околната среда

Тестови задачи за държавни зрелостни изпити по химия и опазване на околната среда

Каталожен №: G130044

Издателство: Булвест 2000

Автори: Георги Нейков, Свобода Бенева, Лени Николова

ISBN: 978-954-180-581-7

В наличност!
Цена нов: 
7,00 лв.
Употребяван: няма в наличност

Описание на артикула:

Книгата ще подпомогне:

- учениците от 12. клас в подготовката им за държавен зрелостен изпит по химия и опазване на околната среда;
- кандидат-студентите в самостоятелната им работа за кандидатстудентските изпити;
- всички ученици от горния курс при текущата им подготовка по химия и опазване на околната среда.

Книгата предлага:

- шест примерни варианта на тестове, разработени и структурирани в съответствие с учебно-изпитната програма на МОН;
- отговори и решения на всички задачи от тестовете;
- нормативната уредба и цялостната процедура за провеждане на държавните зрелостни изпити по химия и опазване на околната среда.

Решаването на тестовете ще допринесе за успешното полагане на държавните зрелостни изпити по химия и опазване на околната среда.
Представени са шест теста, като всеки от тях е групиран в две части.  Първата част съдържа тридесет и шест задачи със структуриран отговор с посочени четири отговора, един от които е верен. Втората част включва четиринадесет задачи със свободен отговор. Успешното им решаване е свързано с:

- попълване на таблици и словесни схеми;
- откриване на междинни вещества в генетични преходи;
- цялостно решаване на генетични преходи;
- характеризиране на химични елементи по електронната им конфигурация;
- разграничаване на хомолози от изомери;
- намиране на съответствия между формулите и наименованията на химични съединения, между изразените с уравнения химични реакции и тяхната принадлежност към опреден вид;
- попълване на липсващи термини в дефиниции, теоретични постановки, закономерности и пр.

Нагоре