Тетрадка по биология и здравно образование за 7 клас

Тетрадка по биология и здравно образование за 7 клас

Каталожен №: G70095

Издателство: Анубис

Автори: Мария Шишиньова, Доля Павлова, Ирина Враджалиева, Лиляна Банчева

ISBN: 978-954-426-786-5

Страници: 84

В наличност!
Цена нов: 
5,40 лв.

Описание на артикула:

УЧЕБНАТА ТЕТРАДКА предлага план на урока за всяка тема от учебника. Към повечето точки от плана са включени разнообразни по вид и структура задачи, които са ориентирани към постигане на очакваните резултати, съгласно учебната програма. В тетрадката са включени тестове за входно и за изходно равнище, които да ориентират самоподготовката на учениците към съществената част от учебното съдържание.

ТЕСТОВЕТЕ са разработени по следните обобщени теми:

I. Едноклетъчни организми

II. Талусни растения. Тъкани и органи на растенията

III. Кормусни растения (отдел Мъховe, отдел Папрати, отдел Семенни растения) Царство Гъби

IV. Безгръбначни животни (типове: Мешести, Плоски червеи, Кръгли червеи, Прешленести червеи)

V. Безгръбначни животни (тип Членестоноги и тип Мекотели)

VI. Роля на организмите в природата и значението им за човека

VII. Тест за преговор на изученото в 7. клас

Тестовите задачи по предложените теми са съобразени с изискванията за външно оценяване след 7. клас. Чрез тях се осигурява възможност на учениците през цялата учебна година да упражняват и развиват уменията си за решаване на тестови задачи. По този начин те ще бъдат по-уверени при полагане на теста за външно оценяване по биология и здравно образование след 7. клас.

 

 

Нагоре