Тетрадка по география и икономика за 7 клас

Тетрадка по география и икономика за 7 клас

Каталожен №: G70107

Издателство: Анубис

Автори: Антон Попов, Петър Славейков, Иван Чолеев, Живко Желев

ISBN: 978-954-426-776-6

Година: 2008

Страници: 64

В наличност!
Цена нов: 
3,50 лв.

Описание на артикула:

Задачите, упражненията и тестовете могат да се използват в различните етапи от протичането на урока:

в началото на урока с цел проверяване на знанията;

в средата и в края на урока за затвърдяване на изучения в урока учебен материал;

в самостоятелни уроци, предназначени за дейности, упражнения и контрол;

за домашна работа.

В помагалото са включени няколко вида задачи, които обслужват различни дидактически цели:

Задачи, предназначени за възпроизвеждане на знанията, които имат обучаващ характер. Те са сравнително лесни и изискват отговор на въпроси от типа на: Какво?, Къде?, Колко? и т.н.

Задачи за затвърдяване и усъвършенстване на уменията на ученика за работа с различни източници на информация – художествен текст, статистически данни и др.

Задачи, предназначени за работа с географски и контурни карти, илюстрации и др.

Задачи за изработване и анализиране на различни видове диаграми, профили и др.

Задачи за попълване на таблици.

Творчески задачи, предназначени за разкриване на причинно-следствени връзки в процесите и явленията. Чрез тях ученикът има възможност да сравнява, анализира, обобщава, групира и да прави изводи за изучаваните обекти.

На няколко места в тетрадката са предвидени тестове, които се изпълняват писмено в клас и дават възможност на учителя да постави точна, безпристрастна и мотивирана оценка на всеки ученик.

 

Нагоре