Професионално образование

2 3 4 5 6
Примерни задания за държавни изпити по икономика - Професия "Финансист, данъчен и митнически посредник"

Примерни задания за държавни изпити по икономика - Професия "Финансист, данъчен ...

Мартилен

Цена нов: 8,00 лв.

Употребяван: 5,60 лв.

Електронна търговия

Електронна търговия

Мартилен

Цена нов: 11,00 лв.

Компютърно счетоводство

Компютърно счетоводство

Мартилен

Цена нов: 12,00 лв.

Стокознание - Интерактивна тетрадка

Стокознание - Интерактивна тетрадка

Мартилен

Цена нов: 12,00 лв.

Макроикономика - Интерактивна тетрадка

Макроикономика - Интерактивна тетрадка

Мартилен

Цена нов: 12,00 лв.

Методично ръководство по статистика с приложение на SPSS

Методично ръководство по статистика с приложение на SPSS

Мартилен

Цена нов: 10,00 лв.

Ефективни продажби - Търговски техники

Ефективни продажби - Търговски техники

Мартилен

Цена нов: 8,00 лв.

Интерактивна тетрадка по икономика на предприятието

Интерактивна тетрадка по икономика на предприятието

Мартилен

Цена нов: 12,00 лв.

Работа в учебно предприятие

Работа в учебно предприятие

Мартилен

Цена нов: 12,00 лв.

2 3 4 5 6