Професионално образование

3 4 5 6 7
Оперативен мениджмънт

Оперативен мениджмънт

Мартилен

Цена нов: 10,00 лв.

Бизнескомуникации

Бизнескомуникации

Мартилен

Цена нов: 10,00 лв.

Митнически контрол

Митнически контрол

Мартилен

Цена нов: 12,00 лв.

Работна тетрадка по право

Работна тетрадка по право

Мартилен

Цена нов: 8,00 лв.

Обща теория на счетоводната отчетност

Обща теория на счетоводната отчетност

Мартилен

Цена нов: 12,00 лв.

Счетоводство - Сборник с решени задачи, Том 1

Счетоводство - Сборник с решени задачи, Том 1

Мартилен

Цена нов: 10,00 лв.

Счетоводство - Сборник с решени задачи, Том 2

Счетоводство - Сборник с решени задачи, Том 2

Мартилен

Цена нов: 9,00 лв.

Употребяван: 6,30 лв.

Маркетинг и реклама - Първа част

Маркетинг и реклама - Първа част

Мартилен

Цена нов: 11,00 лв.

Ръководство за дейността на митническия представител

Ръководство за дейността на митническия представител

Мартилен

Цена нов: 14,00 лв.

3 4 5 6 7