Икономически предмети

1 2 3 4 5
Маркетинг

Маркетинг

Дионис

Цена нов: 14,60 лв.

Финанси

Финанси

Мартилен

Цена нов: 12,00 лв.

Основи на правото (с приложение)

Основи на правото (с приложение)

Мартилен

Цена нов: 12,00 лв.

Банково дело

Банково дело

Мартилен

Цена нов: 14,00 лв.

Бизнес комуникации

Бизнес комуникации

Нови знания

Цена нов: 6,60 лв.

Предприемачество и мениджмънт + диск

Предприемачество и мениджмънт + диск

Мартилен

Цена нов: 10,00 лв.

Парично кредитни отношения с банките

Парично кредитни отношения с банките

Мартилен

Цена нов: 10,00 лв.

Организация и техника на търговските плащания

Организация и техника на търговските плащания

Мартилен

Цена нов: 10,00 лв.

Организация и управление на търговията

Организация и управление на търговията

Мартилен

Цена нов: 10,00 лв.

1 2 3 4 5