Икономически предмети

2 3 4 5 6
Макроикономика - Интерактивна тетрадка

Макроикономика - Интерактивна тетрадка

Мартилен

Цена нов: 12,00 лв.

Методично ръководство по статистика с приложение на SPSS

Методично ръководство по статистика с приложение на SPSS

Мартилен

Цена нов: 10,00 лв.

Ефективни продажби - Търговски техники

Ефективни продажби - Търговски техники

Мартилен

Цена нов: 8,00 лв.

Интерактивна тетрадка по икономика на предприятието

Интерактивна тетрадка по икономика на предприятието

Мартилен

Цена нов: 12,00 лв.

Работа в учебно предприятие

Работа в учебно предприятие

Мартилен

Цена нов: 12,00 лв.

Оперативен мениджмънт

Оперативен мениджмънт

Мартилен

Цена нов: 10,00 лв.

Бизнескомуникации

Бизнескомуникации

Мартилен

Цена нов: 10,00 лв.

Митнически контрол

Митнически контрол

Мартилен

Цена нов: 12,00 лв.

Работна тетрадка по право

Работна тетрадка по право

Мартилен

Цена нов: 8,00 лв.

2 3 4 5 6