Геодезия в строителството

Геодезия в строителството

Каталожен №: G140056

Издателство: Техника

Автори: Георги Милев, Христо Духовников

В наличност!
Цена нов: 
15,00 лв.

Описание на артикула:

Учебникът е разработен в съответствие с учебната програма на Министерство на образованието, младежта и науката и е предназначен за професионалните гимназии по строителство, архитектура и геодезия. 
В първия раздел на учебника - Основи на геодезията, написан от инж. Христо Духовников, са дадени общи сведения по геодезия.

Разгледани са:

снимачни методи

ортогонална и тахиметрични изчисления

триангулацията

снимачни методи

ортогонална и тахиметрична снимка

определянето на площи


Описани са и съответните инструменти, с които се извършват измерванията.

Във втора част - Геодезия е строителството, написана от д-р инж. Георги Милев, са разгледани:

геодезически работи при проектиране на строителните обекти

трансировки

геодезически работи при строителството и монтажа на линейни обекти

съставянето на планове на изградените обекти и изследването на деформациите им


Учебникът е одобрен от МОМН.

Нагоре