Речник на антонимите в българския език

Речник на антонимите в българския език

Каталожен №: G220879

Издателство: Наука и изкуство

Автори: Емилия Пернишка, Стефка Василева

ISBN: 978-954-020-329-4

Година: 2014

Страници: 508

В наличност!
Цена нов: 
20,00 лв.

Описание на артикула:

Специалният речник на антонимите е първи и единствен за българския език и бележи важни стъпки напред в българската лексикология.
Антонимите са основно езиково богатство - думи за противоположности, които означават двете крайни точки на едно по-общо понятие, например: голям - малък, топъл - студен, истински - фалшив, приятел - враг, любов - омраза. Такива словесни средства създават изразителни антитези в речта и са особено предпочитани от поети, писатели и оратори. Интересните и сложни въпроси за противоположности като истина и лъжа, добро и зло, щастие и нещастие, назовани чрез антоними, вълнуват от древността философи и богослови, логици и естети, семиотици и лингвисти.

Нагоре