Българският правопис в правила и примери

Българският правопис в правила и примери

Каталожен №: G190129

Издателство: Даниела Убенова

Автори: Гето Добрев

ISBN: 954-791-004-3

Година: 2004

В наличност!
Цена нов: 
4,80 лв.

Описание на артикула:

 Българският правопис и правоговор винаги са били обект на особено внимание сред нашите културни и просветни среди. От най-отдалеченото ни минало те са били в неразривна връзка с историята и развоя на нашето писмо и книга. Още преди Освобождението, нашите възрожденци и просветители от Добруджа, Тракия, Мизия и Македония са водели по него горещи спорове и нескончаеми препирни. Няма в развоя на българската книга по-богата библиография от тази за българския правопис и правоговор. И днес проблемът за правилното устно и писмено изразяване на родния език е актуален и значим. Настоящето пособие по български правопис и правоговор е предназначено предимно за ученици от среден и горен училищен курс на обучение, които имат желание да изгладят пропуски и празноти в знанията си по български език, за да избегнат разочарования при кандидатстване след 7. клас или при кандидат-студентски изпити. То ще бъде полезно и на всички тези, които ползват писмената българска реч в своето всекидневие, но биха искали да си служат с нея още по-пълноценно. Материалът е разположен в четири раздела: Фонетика, Морфология, Синтаксис и Пунктуация. За по-бързото и лесно усвояване на правописните правила, той е систематизиран и разположен прегледно, графично с подбрани примери – из творбите на нашите класици, както и откъси от народното творчество и обикновената говорна българска реч.

 

Нагоре