Екстремални задачи в геометрията - Методика и решения

Екстремални задачи в геометрията - Методика и решения

Каталожен №: G190165

Издателство: Архимед

Автори: Георги Паскалев, Надежда Райнова

ISBN: ###

Година: 2003

Страници: 140

В наличност!
Цена нов: 
6,60 лв.

Описание на артикула:

Тази книга е методически сборник от екстремални задачи в геометрията. Степента на трудност и характера на задачите не излизат от рамките на училищния курс по математика. 
Сборникът ще бъде ценно помагало както за ученици, така и за учители по математика в средните училища. Той ще бъде особено полезен в подготовката на учениците за Държавен зрелостен изпит и на кандидат-студентски изпити.

Разгледани са 230 задачи, от които:

110 са решени, а на 80 от останалите са дадени упътвания

127 са давани на приемни изпити във висшите учебни заведения в България


Разгледани са метода на производните, използване ограничеността на функциите sinx и cosx, свойствата на квадратната и други функции. Но най-често прилаганият метод е този с използване на неравенството на Коши.
За двете най-често срещани групи задачи, екстремални задачи с постоянен елемент и екстремални задачи за вписани и описани фигури и тела, е въведено понятието дуални екстремални задачи.

 

Нагоре