Браво! - Упражнения по български език и литература "Готови за втори клас" за изходно ниво в 1 клас и входно ниво в 2 клас (пета част)

Браво! - Упражнения по български език и литература "Готови за втори клас" за изходно ниво в 1 клас и входно ниво в 2 клас (пета част)

Каталожен №: G220911

Издателство: Даниела Убенова

Автори: Наталия Огнянова

ISBN: 978-954-791-199-4

Година: 2014

Страници: 28

В наличност!
Цена нов: 
3,60 лв.

Описание на артикула:

БРАВО! (Д) е петата част по български език и литература за първи клас от цялостната дидактична система БРАВО! за начален курс на обучение. Тя е продължение на разгърнатото в БРАВО! 3. част (В) „Гостенчета в Ягодина“ учебно съдържание за ваканционен преговор на завършилия първокласник. Докато в БРАВО! 3. част акцентът пада върху овладяването на добра четивна техника и върху съзнателното четене и разбиране, в настоящoто издание е структуриран езиков материал, чрез който бъдещият второкласник ще припомни, доуточни и затвърди знанията си за основните езикови и речеви единици: звук и буква, гласни и съгласни, звучни и беззвучни съгласни, сричка, дума, изречение, текст. Ще се актуализират уменията за звуков и буквен анализ на думата, за пренасяне на част от думата на нов ред, за словообразуване, за моделиране на изречение, за конструиране на изречение и текст. Практически ще се приложат знанията за правописа на неударените гласни в думите и на звучните съгласни в края на думите, както и на начините за проверка на правописа

БРАВО! 5. част (Д) съдържа 90 езикови задачи и подзадачи за преговор. Езиковият материал е структуриран като единство от три части:

  • Езикова игра „С буквички и с думи“, с която детето има възможност неусетно да приложи усвоените в първи клас знания за родния език
  • Езикови въпроси и задачи, равномерно подредени по степен на трудност, изискващи свободен отговор от ученика
  • Езикови задачи, изискващи избираем отговор, групирани в три заключителни теста


Освен да съдейства за ефективната подготовка за успешно входно ниво по български език и литература във втори клас, предназначението на БРАВО! 5. част е и да провокира у детето положителни емоции и нагласи за труд, да допринесе за позитивното му самочувствие и да изгради увереност в собствените му възможности.

Нагоре