Читанка за 1. клас (по новата програма)

Читанка за 1. клас (по новата програма)

Каталожен №: 290126

Издателство: Анубис

Автори: Стойка Здравкова, Теодора Власева, Таня Стоянова, Весела Фламбурари

ISBN: 978-619-215-051-8

Година: 2017

В наличност!
Цена нов: 
5,07 лв.

Описание на артикула:

Oдобрен със Заповед № РД 09-1561/08.02.2017 г.на министъра на образованието и науката.

 Читанката е разработена на модулен принцип. Обучението се проектира в три основни литературни модула, като всеки от тях има своята функционална доминанта, и един с темите по извънкласно четене. 
Читанката осигурява плавен преход към по-високо ниво на четене с разбиране. В нея са представени всички жанрове на фолклора и литературата за деца, които са подбрани според интересите и възможностите на учениците в тази възраст. Тематично структурираните модули и разработената система от дейности и задачи са насочени към формиране на читателски компетентности и стратегии за тяхното овладяване. Подредбата на задачите е съобразена с функциите на трите фази на четенето като дейност: предтекстова, текстова и следтекстова. По този начин се стимулира активното участие на ученика в предвидените дейности, усъвършенстват се уменията му за самостоятелно четене, създават се възможности за интерактивно литературно обучение чрез взаимодействие с книжна среда.
Чрез богатите илюстрации и иновативните елементи в разработката на учебното съдържание учениците овладяват ключовите компетентности според техния индивидуален стил на учене. 
Читанката съдейства за единното формиране на компетентностите, заложени в учебната програма, подпомага литературното и читателското развитие на ученика.

Нагоре