Произношение за 1 клас за ученици с увреден слух

Произношение за 1 клас за ученици с увреден слух

Каталожен №: G220636

Издателство: Просвета

Автори: Неда Балканска, Галя Георгиева-Дървеничарска, Благовесна Йовкова, Севделина Джонгарска

ISBN: 978-954-013-031-6

Година: 2014

Страници: 116

В наличност!
Цена нов: 
38,67 лв.

Описание на артикула:

Учебникът е съобразен с държавните образователни изисквания и специалните учебни програми на МОН за деца с увреден слух. Учебното съдържание е подчинено на постановката, диференциацията и автоматизацията на звуковете в българския език. Учебникът следва основните положения, заложени в концентричния и аналитико-синтетичния метод. Децата формират представи и реални умения за правоговорните правила в българския език, свързани с обеззвучаването на звучните съгласни в края на думите, правилно речево дишане, словесно ударение и правилно произношение на конкретни комбинации от струпани съгласни. На фона на фонетичния материал се затвърждават понятия и основни граматични категории, включени в учебното съдържание по развитие на речта.

Нагоре