Безопасност на движението - Учебна тетрадка и тестове за 1 клас

Безопасност на движението - Учебна тетрадка и тестове за 1 клас

Каталожен №: G10251

Издателство: Д-р Иван Богоров

Автори: Красимир Костов, Емилия Евгениева

В наличност!
Цена нов: 
2,50 лв.

Описание на артикула:

Темите, включени в учебното помагало, са съобразени с учебното съдържание по безопасност на движението за 1. клас. При структурирането на всеки урок е търсена възможност за съчетаване на съществуващия опит на учениците за безопасно движение и този, който трябва да усвоят целенасочено в часовете на класа, за да обогатят своята култура на движение. Целта на всяка разработена тема е да развият практическите умения на учениците за безопасно движение. Формирането на трайни навици изисква системна работа както в училище, така и у дома. Поради това задачите, разработени в помагалото, дават възможност и на родителите да се включат активно в този процес.

Нагоре