Буквар за 1. клас (по новата програма)

Буквар за 1. клас (по новата програма)

Каталожен №: 290090

Издателство: Даниела Убенова

Автори: Наталия Огнянова

ISBN: 978-954-791-226-7

Година: 2017

Страници: 108

В наличност!
Цена нов: 
9,60 лв.

Описание на артикула:

Одобрен със заповед № РД 09-1592/08.02.2017 г.

Букварът се отличава със силна приемственост между подготвителна група в детската градина и начален етап на обучение, както и систематичен подход в разработването на урочните теми. 

Tекстовете са кратки и разбираеми с разнообразна тематика. Обхващат важна проблематика като устойчиво развитие, здравословен начин на живот, социални и граждански компетентности, инициативност и предприемчивост, културна компетентност и умения за изразяване чрез творчество.  

Букварът е част от цялостен учебен комплект по български език и литература за 1. клас, който обхваща в цялост учебната програма, влизаща в сила от учебната 2016-2017 г. Целите, поставени в учебната програма, се постигат чрез ясно изградена методическа концепция, която обезпечава ограмотителния период на първокласниците.

Нагоре