Домашен бит и техника за 1 клас + комплект материали

Домашен бит и техника за 1 клас + комплект материали

Каталожен №: G10221

Издателство: Булвест 2000

Автори: Мариана Генчева, Йовка Владимирова

В наличност!
Цена нов: 
7,73 лв.

Описание на артикула:

Учебникът съдържа 28 теми. Учебното съдържание, включено в него, отговаря на Държавните образователни изисквания и е съобразено с учебната програма за 1. клас. Много добра подготовка за работа по темите дават първите страници, където учениците ще се запознаят с видовете материали и различията между тях. Ще получат знания за правилното и безопасно използване на инструментите, с които ще работят през учебната година. 

В учебника са представени последователно моментите при изработване на изделията. От снимковия материал се вижда, че те се изработват от деца на тяхната възраст, което ще ги предразположи и убеди, че могат да се справят с поставените задачи. Непринудено и достъпно за първокласника се поднасят новите понятия. 

Възпитава се позитивно отношение към труда и опазване на околната среда. Чрез учебното съдържание е постигната целта да се формират умения за конструиране, моделиране и оценяване на изделията и моделите. Работата по инструкции и в екип е подчертана в темите: "Играчки за елхата", "Конструиране с готови елементи", "Мартеници", "Сандвичи". 

Новото и интересното в предлагания учебник е поднасянето на знанията по тема: "Техника". В нея децата по достъпен начин ще се запознаят с електричеството, ползата от него и ще придобият умения за безопасна работа с електрически уреди. 

Учениците ще изработват полезни предмети за дома чрез използване на отпадъчни материали, което решава в голяма степен проблема за материално-техническото осигуряване на обучението.

Нагоре