Да бъдеш гражданин

Да бъдеш гражданин

Каталожен №: G10260

Издателство: Просвета

Автори: Силвия Цветанска, Радка Василева

ISBN: 978-954-012-472-8

Година: 2011

Страници: 104

Няма в наличност!

Описание на артикула:

Теми по гражданско образование за часа на класа в началния етап на образование.

Помагалото е създадено по проект на Фондация „Просвета” и Ротари клуб „София-Център”.

Съдържа методически насоки за учителя и работни листове за учениците. Обхваща темите по гражданско образование, включени в учебните предмети роден край, околен свят, човекът и природата и човекът и обществото.

Осигурява разнообразни ресурси за развиване на социалните умения и активното гражданско поведение на децата. Предлага достъпни и забавни форми и подходи: игри, дискусии, симулации, казуси, изследователски задачи и проекти. Подпомага учителите да решават успешно проблеми, с които се сблъскват ежедневно: общуване и правила за поведение в училище и в семейството, опазване на природата и собственото здраве, ние и другите в България, Европейския съюз и света.

Авторите доц. д-р Силвия Цветанска и доц. д-р Радка Василева са преподаватели във Факултета по педагогика на СУ „Св. Климент Охридски”. Участват като експерти в български и международни образователни проекти. Имат богат опит от провеждане на тренинги за развитие на социалните умения, решаване на конфликти и работа в екип с ученици, учители, директори на училища.

Нагоре