Книга за учителя по физическо възпитание и спорт за 1 клас

Книга за учителя по физическо възпитание и спорт за 1 клас

Каталожен №: G10262

Издателство: Булвест 2000

Автори: Елена Джамбазова

В наличност!
Цена нов: 
3,60 лв.

Описание на артикула:

В книгата ще намерите нормативните документи, на чиято основа трябва да се реализира физическото възпитание в началното училище. Направена е кратка характеристика на всички средства за физическо възпитание, отразени в програмата, и на методическата последователност за овладяването им от учениците. Посочени са най-често допусканите от тях грешки и начини за отстраняването им. Дадени са насоки за организирането на учениците при всяко упражнение, за затвърдяване и усъвършенстване на движенията. Предложени са три примерни разпределения, покриващи трите възможности за избор (съгласно наредба № 2). Приложена е таблица за оценяване на физическата дееспособност на учениците.

Нагоре