Информационни технологии за 1 клас + диск

Информационни технологии за 1 клас + диск

Каталожен №: G10234

Издателство: Изкуства

Автори: Румяна Папанчева, Красимира Димитрова, Искра Пеева, Яна Маврова

ISBN: 978-954-946-340-8

Година: 2014

Страници: 40

В наличност!
Цена нов: 
12,00 лв.

Описание на артикула:

Учебното съдържание е структурирано в тематични групи, както следва: запознаване с компютърната система; работа с изображения; работа с клавиатура и въвеждане на текст; работа със звук и видео, проектна работа и комбиниране на различни видове информация. Различните раздели са цветово означени за по-лесна ориентация. Чрез илюстрации са онагледени алгоритми за работа с различни програми и техните инструменти. Включени са разнообразни задачи за изпълнение от учениците, целящи затвърдяване на знания, развиване на творческо мислене и повишаване на мотивацията за работа с нови технологии.

Образователният софтуерен пакет ИТИ-1 съдържа дидактични игри и много упражнения в електронен вид. Пакетът е десктоп приложение, поддържащо многопотребителски интерфейс. Всеки ученик избира свой аватар и потребителско име, чрез които влиза в системата и работи по свои проекти. Пакетът ИТИ поддържа портфолио за работата на всеки ученик, което осигурява възможност за реално оценяване на формираните знания и умения. Максималният броя потребители на един компютър отговаря на броя активирани потребителски ключове*. С всяко учебно помагало ученикът получава два ключа за активация (за активиране на пакета у дома и в училище). Освен индивидуални, за по-удобна работа, издателство ,„Изкуства“ предлага и училищни лицензи за 5, 10, 15 и 20 потребители на един компютър. Чрез игрите в ИТИ-1 се формират умения за работа с клавиатура и мишка, както и умения за работа със звук, съхранен в паметта на компютъра. Реализирани са богати междупредметни връзки. Игрите могат да се използват в хода на обучение по Български език и Математика в помощ на процеса на ограмотяване и съобразно с методиката на обучение по тези предмети. За създаване на графични изображения учениците работят с програмата Paint и авторски графичен редактор "Мозайка". Работи се с версията на програмата Paint за операционна система Windows 7 или Windows 8.

*Ключът за активация дава възможност за работа с пакета до 1.09 на следващата учебна година. Например, при активиране на ключ в периода 1.06.2014 до 31.05.2015 година се получава достъп за работа с пакета до 1.09.2015 г.

Изисквания към компютърната система:

• Операционна система Windows 7 или Windows 8.

• Необходим софтуер:

• Microsoft Office 2007, 2010 или 2013.

• MS Paint

• Необходима памет:

• Свободно дисково пространство за инсталиране на продукта ИТИ-1: 700МВ и по 500МВ за всеки регистриран потребител. Примерно за работа на 1 ученик са необходими 1,2GB, за работа на 2 ученици са необходими 1,7GB свободна памет.

Нагоре