Изобразително изкуство за 1 клас

Изобразително изкуство за 1 клас

Каталожен №: G10207

Издателство: Булвест 2000

Автори: Драган Немцов, Петя Иванова, Чавдар Попов, Веселин Димчев

В наличност!
Цена нов: 
7,40 лв.

Описание на артикула:

Учебникът поставя художествено-практическата дейност на ученика на широка проблемно-тематична основа ­ природа, архитектурна среда, изкуство, религия, фолклор, визуална комуникация, социални отношения. 

В темите са включени разнообразни въпроси и задачи за: наблюдение, сравнение, проучване, експерименти с материали от различен произход и т.н. Темите са онагледени основно чрез детски рисунки и снимки, но са представени и произведения на изтъкнатите художници от българската художествена класика като Владимир Димитров-Майстора и Стоян Венев. 

Детските рисунки, с които са илюстрирани темите, са дело на деца от 1. клас. По този начин се постигат и дидактически цели. Детето вижда какво правят неговите връстници ­ нещо, което и то би могло да направи не по-зле от тях. Избягва се стресът от "съвършенството" на професионалното творчество на "възрастните" майстори. 

Чрез детската рисунка по-добре се постига онази приемственост между обучението в детската градина и първи клас, която е необходима при едно постъпателно обучение и възпитание, при едно развитие от по-елементарното към по-сложното. Темата "В света на изкуството" е сполучливо онагледена с произведения на автори, които са стожери на съвременната пластична култура и са близки до образния и фантазен свят на детето, като Марк Шагал, Илия Бешков, Клод Моне, Пабло Пикасо. 

Играта, в която и чрез която се развиват фантазията и творчеството, присъства във всичките тридесет теми.

Нагоре