Изобразително изкуство за 1. клас (по новата програма)

Изобразително изкуство за 1. клас (по новата програма)

Каталожен №: 290179

Издателство: Булвест 2000

Автори: Драган Немцов, Петя Иванова, Чавдар Попов, Десислава Кралева

ISBN: 978-954-181-011-8

Година: 2017

Страници: 76

В наличност!
Цена нов: 
6,93 лв.

Описание на артикула:

Oдобрен със Заповед № РД 09-1585/08.02.2017 г.

Учебникът е основният компонент на новата учебна система по изобразително изкуство за 1. клас. Образователното съдържание е разработено съобразно глобалните теми, включени в новата учебна програма. То е структурирано в тематично обвързани уроци за нови знания и уроци за практическа творческа дейност. По интересен начин са представени темите за обобщаване на наученото и за проверка на овладяното. Темите в учебника са подредени в последователността, заложена в програмата.

Всяка тема е разработена чрез:

- кратки обучителни и занимателни текстове;
- много илюстрации – творби на известни художници и на първокласници;
- алгоритми за изпълнение на практически упражнения;
- разнообразни въпроси и дейности за наблюдение, проучване, сравнение и изобразяване.

Работата по всяка тема се извършва чрез изпълняването на система от различни по вид и степен на трудност задачи
за наблюдение, за словесно описание, за практическа дейност и е ориентирана към постигането на конкретен очакван резултат.
В учебника е осигурена възможност за самостоятелна работа и усвояване на нови знания на практическа основа в приложените работни листове.

Нагоре