Математика за 1 клас

Математика за 1 клас

Каталожен №: G10110

Издателство: Булвест 2000

Автори: Мариана Богданова, Катя Никова, Николина Димитрова

В наличност!
Цена нов: 
10,25 лв.

Описание на артикула:

Учебното съдържанието е разработено в съответствие с изискванията на основните дидактически принципи и в рамките, определени от ДОИ чрез четирите ядра: "Числа", "Равнинни фигури", "Измерване", "Моделиране". В учебника са приложени богати и разнообразни възможности за усвояване на числата от 0 до 20 и действията събиране и изваждане с тях; за разпознаване на посочените в програмата геометрични фигури (квадрат, кръг, триъгълник, правоъгълник, отсечка); за описване на ситуации от реалния свят с математически модел.

Изучаването на аритметичните и геометричните знания е представено в единство при водещо начало на аритметичните знания. В учебника е отразена много добре връзката между операциите и вариантите в начините на изчисление.

Акцентът не е в механичното запаметяване на резултата от определена операция, а в обмислянето, търсенето и избирането на най-рационалния начин за пресмятане. Принципът за нагледност в обучението е реализиран перфектно в учебника.

Онагледяването не само илюстрира учебното съдържание, но стимулира развитието на мисленето. Стремежът за създаване и поддържане на положителни мотиви към учебния процес се постига чрез умело подбрани задачи с игрови и забавни елементи.

Нагоре