Музика за 1. клас (по новата програма)

Музика за 1. клас (по новата програма)

Каталожен №: 290178

Издателство: Булвест 2000

Автори: Елисавета Вълчинова-Чендова, Пенка Марчева, Ваня Ангелска, Теодора Ватева-Балабанова

ISBN: 978-954-181-003-3

Година: 2017

Страници: 80

В наличност!
Цена нов: 
7,93 лв.

Описание на артикула:

Oдобрен със Заповед № РД 09-1581/08.02.2017 г.

Учебникът е изцяло съобразен с изискванията на новата учебна програма. Съдържанието е представено в 32 теми, разпределени в уроци за нови знания, за затвърдяване или за обобщение. Предложен е разнообразен художествен и музикален материал за часовете за наблюдения. Затвърдяването на знанията и уменията, свързани с музикалната практика, се извършва чрез приложението. Осигурени са ефективни междупредметни връзки.

Учебникът:

- има ясна и последователно проведена структура на урочните единици;
- съдържа точни и подробни писмени инструкции към задачите и дейностите, което улеснява ученика, учителя и родителя;
- предлага много задачи за самостоятелна и групова работа;
- включва изключително богат музикален материал – песни за разучаване и музикални произведения за слушане;
- е разработен чрез богат и функционален илюстративен материал, подпомагащ възприемането на учебното съдържание и изпълнението на задачите; 
- дава възможност за самооценка на първокласниците след всеки урок.

Звуконосителите съдържат 32 песни и над 50 произведения за възприемане, които са с ясно изразена художествена стойност и съответстват на светоусещането на първокласниците.

Нагоре