Искам да науча повече по околен свят в 1. клас – Интерактивно учебно помагало за разширена и допълнителна подготовка в избираеми учебни часове (по новата програма)

Искам да науча повече по околен свят в 1. клас – Интерактивно учебно помагало за разширена и допълнителна подготовка в избираеми учебни часове (по новата програма)

Каталожен №: 300114

Издателство: Булвест 2000

Автори: Ваня Петрова

ISBN: 978-954-181-151-1

Година: 2017

Страници: 68+0,5 п.к. приложение 4+0

В наличност!
Цена нов: 
6,00 лв.

Описание на артикула:

Учебното помагало е предназначено за разширяване и допълване на подготовката по околен свят в избираемите учебни часове в 1. клас. То съдържа 28 теми, съответстващи на задължителните теми от учебната програма, 2 проекта и един тест за проверка на знанията и уменията в края на учебната година.

 Помагалото включва:

        - разнообразни и забавни дейности, обединени в интерактивните игри: „Избери”, „Интервю“, „Моето пано“,  които надграждат формираните в часовете за задължителна подготовка компетентности на  първокласниците по околен свят;

        - занимателни задачи – за рисуване и оцветяване, за допълване на картини чрез изрязване на обекти от приложението, за свързване, за избор на верен отговор, картинни ребуси  и др.;

       - функционални илюстрации, които подпомагат възприемането на задачите и създават позитивна нагласа за работа.

Към него е включено и приложение, което улеснява изпълнението на практически задачи. В помощ на учителя и  родителя е предложена и  и инструкция за провеждане на всяка една от интерактивните игри.

Помагалото може да се използва както в избираемите учебни часове, така и за диференцирана, индивидуална и самостоятелна работа.

Нагоре