Знам и мога – в първи клас ще бъда аз! - Диагностични задачи по околен свят и физическа култура

Знам и мога – в първи клас ще бъда аз! - Диагностични задачи по околен свят и физическа култура

Каталожен №: 290576

Издателство: Просвета

Автори: Весела Гюрова, Димитър Гюров, Магдалена Глушкова, Радослав Пенев

ISBN: 978-954-012-118-5

Година: 2017

Страници: 48

В наличност!
Цена нов: 
4,00 лв.

Описание на артикула:

Програмната система „Ръка за ръка” за първи път представя образователната политика като теория и практика чрез цялостен, единен и балансиран комплект с ясна визия за приемствеността между двете образователни институции – детска градина и училище. Системата печели с духа на конструктивизъм и прагматизъм – тя не отрича и не задължава, не отхвърля и не ограничава, тя е отворена за творчески подход на учителя в подготвителната група/клас и осигурява личен успех и самоутвърждаване на всяко дете. Програмната система „Ръка за ръка” съдържа поредица от учебни помагала – книжки за детето по всяко образователно направление, концепция, книга за учителя и христоматия с текстове на творби за деца. Образователните направления са: „Български език и литература”, „Математика”, „Околен свят”, „Музика”, „Конструиране и технологии”, „Изобразително изкуство”, „Физическа култура”. Използвана е единна знакова система от задачи, дейности и игри, чрез която се постига действена междупредметна интеграция. В съответствие с новия стандарт за предучилищно образование диагностичните задачи в книжката „Знам и мога – в първи клас ще бъда аз! Околен свят. Физическа култура” може да се използват за проследяване на резултатите по образователните направления „Околен свят” (образователни ядра: „Самоутвърждаване и общуване с околните”, „Социална и здравословна среда”, „Културни и национални ценности”) и „Физическа култура”.

Нагоре