Роден край за 1 клас

Роден край за 1 клас

Каталожен №: G10167

Издателство: Булвест 2000

Автори: Лиляна Владова, Христина Георгиева

В наличност!
Цена нов: 
6,60 лв.

Описание на артикула:

Учебното съдържание е разгърнато в седем глобални теми и 27 подтеми. Те са разработени съобразно с четирите основни направления, върху които е изградена реформата в образователната ни система: екологично образование, здравно образование, гражданско образование и икономически знания.

Чрез голяма част от темите се дава възможност за: формиране на умения за опазване на собствения живот и здраве и живота и здравето на другите; запознаване с родната природа и извършване на природозащитна дейност; запознаване с традициите и обичаите в родния край.

Нагоре