Литература за 10 клас - Задължителна подготовка

Литература за 10 клас - Задължителна подготовка

Каталожен №: G100015

Издателство: Кръгозор

Автори: Юрий Проданов, Симеон Хаджикосев, Добрин Добрев, Дечка Чавдарова, Владимир Атанасов

ISBN: 954-771-017-6

Страници: 384

Няма в наличност!
Употребяван: няма в наличност

Описание на артикула:

В учебника по литература за 10 клас за задължителна подготовка са включени автори и произведения от следните периоди: Ренесанс; Класицизъм; Просвещение; Романтизъм; Социален реализъм; Модернизъм; Българско възраждане. В предоставения богат литературен свят се търсят връзките между литературата и културата, защото изкуството създава ценности, които не съществуват изолирано само в света на словото. Условно учебникът се състои от две части – в първата са представени емблематични за епохите текстове, във втората – са поместени явления, които влияят и върху които влияе литературата. Учебното съдържание е обогатено с рубриките – „Авторът за изкуството, литературата, природата, хората“, „Другите за автора – история на критиката, критически мнения“, „Въпроси и задачи към текста“, „Анекдот, афоризъм, епиграма, пародия“ и „Допълнителна литература“. Учебникът отговаря на Държавните образователни изисквания и одобрен от Министерство на образованието и науката.

Нагоре