Технически предмети

ВАЖНО! Тъй като учебниците по техническите предмети обикновено не са за конкретен клас, сме създали отделна категория, в която можете да откриете всички технически учебници и помагала - Технически предмети.

1 2
Английски език за техническите професии

Английски език за техническите професии

Просвета

Цена нов: 26,40 лв.

Електрически машини и апарати за 11 клас

Електрически машини и апарати за 11 клас

Нови знания

Цена нов: 9,90 лв.

Процеси и апарати за 11 клас

Процеси и апарати за 11 клас

Нови знания

Цена нов: 6,80 лв.

Протоколно-инструкционна тетрадка по биохимия за 11 клас

Протоколно-инструкционна тетрадка по биохимия за 11 клас

Нови знания

Цена нов: 5,50 лв.

Разходомери за газ за 11 клас

Разходомери за газ за 11 клас

Нови знания

Цена нов: 7,50 лв.

Употребяван: 5,25 лв.

Лесоползване за 11, 12 и 13 клас - Задължителна професионална подготовка

Лесоползване за 11, 12 и 13 клас - Задължителна професионална подготовка

Просвета

Цена нов: 8,40 лв.

Електрически инсталации за 11 клас

Електрически инсталации за 11 клас

Нови знания

Цена нов: 7,80 лв.

Технология на кулинарната продукция - Първа част

Технология на кулинарната продукция - Първа част

Тони прес

Цена нов: 9,90 лв.

Технология на кулинарната продукция - Втора част

Технология на кулинарната продукция - Втора част

Тони прес

Цена нов: 9,90 лв.

1 2