Freeway - My Alphabet Book (Grade 1)

Freeway - My Alphabet Book (Grade 1)

Каталожен №: G170581

Издателство: Булвест 2000

Автори: Румяна Атанасова, Николина Цветкова

В наличност!
Цена нов: 
4,80 лв.

Описание на артикула:

My Alphabet Book е първа част от поредицата градирани книжки за четене, придружаващи системата за изучаване на английски език в началното училище Freeway. Тя е съобразена както с основните тенденции в чуждоезиковото обучение на деца, така и с реално съществуващите нужди на българските ученици, които за пръв път се докосват до английския език. Книжката е предназначена за допълнителна работа в клас или за самостоятелна работа по време на ограмотителния и началния следограмотителен период. С нея авторите целят създаване на начални умения за четене, започвайки от разпознаването на отделните букви, свързването им в думи и накрая - комбинирането на думите в изречения и кратък текст. В съответствие с тези цели всяка буква е представена посредством дума (която я съдържа) и цветна илюстрация.

Нагоре