Български език в картинки за 2 клас

Български език в картинки за 2 клас

Каталожен №: G20042

Издателство: Просвета

Автори: Румяна Танкова

ISBN: 978-954-012-276-2

Година: 2010

Страници: 68

В наличност!
Цена нов: 
8,90 лв.

Описание на артикула:

Учебното помагало е предназначено за деца, които срещат трудности при усвояването на българския език. То допълва работата с учебника по български език за 2. клас и подпомага второкласниците в овладяването на предвидените от програмата знания и умения.

Акцентът в помагалото е поставен върху работата с основни правила в българския език, затрудняващи речевата практика на децата, чийто майчин език е различен - определяне на рода и числото на имената, съгласуването им по род и число, употребата на предлозите, правописът на глаголите, усвояване на речевите етикети.
Зрителната опора е в основата при работата на децата с помагалото. При усвояването на думата и нейните форми те си помагат с нейния нагледен образ. Помагалото е богато илюстрирано, като снимковият материал дава много конкретно опредметяване на езика.

 Авторът доц. д-р Румяна Танкова е преподавател в ПУ „Паисий Хилендарски" и е специалист в обучението по български език и литература в началния курс. Тя е автор на най-успешната поредица от учебници по български език и литература за 2., 3. и 4. клас и на редица учебни помагала, които се отличават с новаторство и креативност.

Нагоре