Български език за 2. клас (по новата програма)

Български език за 2. клас (по новата програма)

Каталожен №: 290815

Издателство: Булвест 2000

Автори: Татяна Борисова, Николина Димитрова, Събка Бенчева

В наличност!
Цена нов: 
11,60 лв.

Описание на артикула:

Учебникът по български език за 2. клас съдържа учебен материал, съобразен със заложените в учебната програма езикови и комуникативно-речеви компетентности. В учебника са включени упражнения и дейности, чрез които учениците получават знания и формират умения за:

- ориентиране в основните речеви и езикови единици;

- включване на речевите знания в конкретни речево-комуникативни ситуации;

- разграничаване на отделните езикови и речеви единици;

- правилно изразяване в устната и писмената реч;

- устно преразказване на чужд текст;

- писмено съчиняване на различни текстове.

Нагоре