Читанка за 2 клас

Читанка за 2 клас

Каталожен №: G20011

Издателство: Булвест 2000

Автори: Татяна Борисова, Екатерина Котова, Катя Никова, Николина Димитрова

ISBN: 978-954-180-587-9

Страници: 136

В наличност!
Цена нов: 
16,00 лв.

Описание на артикула:

Читанката е учебник, чрез който се реализира литературното обучение и работата по извънкласно четене във 2. клас. Представени са всички жанрове, залегнали в учебната програма. Включени са творби на български и чуждестранни писатели - класици и съвременни. Продължена е идеята от 1. клас за обединяване на произведенията в относително самостоятелни цикли, ориентиращи към различни цели и нагласи за четене и възприемане на литературни творби. Отделени са разтвори за извънкласно четене. В читанката са включени задачи за: възприемане на текста; характеристика на героите; разбиране на прочетеното; ориентиране в авторовата идея, жанровите особености и езика на творбата.

Нагоре