Защо угасна слънцето? - Празник на буквите

Защо угасна слънцето? - Празник на буквите

Каталожен №: G220608

Издателство: Даниела Убенова

Автори: Ангелина Жекова

ISBN: 978-954-791-139-0

Година: 2011

Страници: 16

В наличност!
Цена нов: 
7,20 лв.

Описание на артикула:

Палаво дяволче дочува, че на някой първокласник не му се иска вече да чете от Буквара, и решава да го открадне. Слънцето угасва, защото „без наука тъмнина е“. Учениците са притеснени и тръгват да търсят помощ... Практическата, конструктивната и организационна проектна работа са с мотивационен акцент върху учебните навици и любовта към знанието. Серията “На сцената” (училищни тържества) предлага качествено нов педагогически подход. Всеки сценарий е създаден така, че да се включват всички деца от класа, независимо от броя им. Всеки сценарий обезпечава декорирането на тържеството самостоятелно от децата, което прави празника много личен, значим, а базата на книгата остава невредима за спомен. Тематиките обхващат възпитателни области, върху които е необходимо да се работи в съответната възраст. Работата по възпитателните акценти не е епизодична, а продължава през целия период на подготовка на тържеството. Проектният подход е изграден на основата на прехода от индивидуално към колективно участие. Прякото ангажиране на родителите е изключително важно за ефективното разгръщане на творческите потенции на децата. Сценариите обезпечават с материали и изпълняват очаквани резултати от програмите по Български език и литература 1, 2, 3 и 4 клас.

Нагоре