Азбука на правилата – Книга за учителя за часа на класа за 2 клас

Азбука на правилата –  Книга за учителя за часа на класа за 2 клас

Каталожен №: G230078

Издателство: Просвета

ISBN: 978-954-013-110-5

Година: 2015

Страници: 56

В наличност!
Цена нов: 
5,90 лв.

Описание на артикула:

Kнигата за учителя „Азбука на правилата” за 2 клас съдържа полезна информация, разнообразни дидактически идеи и стратегии, методически решения и задачи за петминутки. Изградена е върху комбинация от принципи: теоретико-приложна насоченост; интегрираност; концентричност и надграждане; активно взаимодействие и изграждане на ценностно отношение към сигурната среда за учене и живот на ученика; разнообразие и стимулиране на детската любознателност.

Книгата за учителя „Азбука на правилата” за 2 клас съдържа стратегии като: „посочи и сравни”, „погледни на „недостатъка” като на „предимство”, „представи си, че...”, „какво..., ако...”, „идентифицирай рискове”, „състави диалог”, „проучи”, „посъветвай” и много други. Съчетани с многообразни познавателни и практически задачи, проекти и проектни възможности, групова работа, решаване на реални казуси и ситуации, ситуации за предвиждане и оценяване на рискове и опасни последици, за оценяване и взимане на решения, както и с други познавателни и управленски действия, те стимулират формиране на умения за критично мислене, причинно-следствено мислене, решаване на учебни и реални проблеми като част от ключовите умения и компетентности на учениците на 21 век.

Нагоре