Домашен бит и техника за 2 клас

Домашен бит и техника за 2 клас

Каталожен №: G20180

Издателство: Просвета

Автори: Любен Витанов, Георги Иванов

ISBN: 978-954-011-923-6

Година: 2007

Страници: 44

В наличност!
Цена нов: 
12,00 лв.

Описание на артикула:

Учебникът продължава темите, идеите и постиженията на учебника за 1. клас, който беше избран от 75 % от учителите в страната при 5 алтернативни учебника.

Авторите на учебника са доц. д-р Любен Витанов – преподавател в СУ „Св. Кл. Охридски“, ръководител на екипа, разработил новите държавни образователни изисквания и учебната програма по домашен бит и техника, и доц. д-р Георги Иванов, преподавател в Тракийския университет – автор на много методики, учебници и учебни помагала по техника и технологии в началните класове.

Учебникът изцяло съответства на учебната програма. Чрез разнообразни конструктивно-практически дейности на учениците се дава възможност да развиват своите манипулативни, технически, технологични, познавателни, граждански и личностни умения и способности.
Дейностите в учебника са обезпечени с богати приложения от хартия и картон.

В учебното съдържание прецизно са съчетани работата по инструкции и образец и „ученето чрез откриване“. Това се постига както чрез задачи с точни и подробни указания, така и чрез задачи за дискусия, решаване на проблеми, опитно-изследователска работа и работа по теми и проекти. Задачите са лесни и забавни и са представени чрез водещия четирирък герой от Космоса Астро, който учениците познават от първи клас.

Учебникът предлага теми, задачи и дейности, с които се покриват 100 % очакваните резултати на ниво учебна програма и очакваните резултати по теми. Не се налагат планиране и организиране на други дейности, които учителят трябва да провежда, за да реализира очакваните резултати.

Учебникът е съобразен изцяло с възрастовите възможности на малките ученици. Предложените задачи и дейности могат да се организират и осъществят в рамките на 1 учебен час. С тях учениците играят, учат или просто подаряват изработените изделия. Изделията са лесни, интересни и могат да бъдат изработени за около 20 минути, за да има достатъчно време за други дейности – дискусии, инструктаж, указания, упражнения, обобщения и др.

 

Нагоре