Книга за учителя по физическо възпитание и спорт за 2 клас

Книга за учителя по физическо възпитание и спорт за 2 клас

Каталожен №: G20198

Издателство: Просвета

Автори: Кирил Костов, Стоян Иванов

В наличност!
Цена нов: 
5,00 лв.

Описание на артикула:

Книгата е разработена в две части: в първата е включена необходимата информация за провеждане на системен, целенасочен и педагогически съобразен учебен процес. Предложена е и система за контрол и оценка на текущата работа на учениците и на получените резултати в края на учебната година. Поместен е и примерен план-график за целогодишното разпределение на учебното съдържание по ядра и теми. Втората част съдържа разработка на включените в програмата теми със заложените цели и задачи, очакваните резултати и средствата за постигане на тези цели.

Нагоре