Информационни технологии за 2 клас + диск

Информационни технологии за 2 клас + диск

Каталожен №: G20189

Издателство: Изкуства

Автори: Румяна Папанчева, Красимира Димитрова, Искра Пеева, Яна Маврова

ISBN: 978-954-946-341-5

Година: 2014

Страници: 40

В наличност!
Цена нов: 
12,00 лв.

Описание на артикула:

Учебното съдържание е структурирано в тематични групи, както следва: запознаване с компютърната система; работа с изображения; работа с клавиатура и въвеждане на текст; работа със звук и видео, проектна работа и комбиниране на различни видове информация. Различните раздели са цветово означени за по-лесна ориентация. 
Чрез илюстрации са онагледени алгоритми за работа с различни програми и техните инструменти. Включени са разнообразни задачи за изпълнение от учениците, целящи затвърдяване на знания, развиване на творческо мислене и повишаване на мотивацията за работа с нови технологии. 
Основни акценти при разработване на съдържанието е използване на проектен подход, търсене на интердисциплинарни връзки, поставяне на творчески задачи.

 Образователният софтуерен пакет ИТИ-2 съдържа дидактични игри и много упражнения в електронен вид. Пакетът е десктоп приложение, поддържащо многопотребителски интерфейс. Всеки ученик избира свой аватар и потребителско име, чрез които влиза в системата и работи по свои проекти. Пакетът ИТИ поддържа портфолио за работата на всеки ученик, което осигурява възможност за реално оценяване на формираните знания и умения.

Максималният броя потребители на един компютър отговаря на броя активирани потребителски ключове*. С всяко учебно помагало ученикът получава два ключа за активация (за активиране на пакета у дома и в училище). Освен индивидуални, за по-удобна работа, издателство ,„Изкуства“ предлага и училищни лицензи за 5, 10, 15 и 20 потребители на един компютър. 
За създаване на графични изображения учениците работят с програмата Paint и авторски графичен редактор "Мозайка". Работи се с версията на програмата Paint за операционна система Windows 7 или Windows 8.
За формиране на умения за работа с текст се работи с MS Word от офис пакета Microsoft Office 2010. Упражненията са със специално разработен дизайн, така че да предлагат интересни задачи като съдържание и естетическо оформление. Учениците формират умения за въвеждане на текст до ниво изречение. Запознават се с инструменти за избор на цвят и размер на текста. 


 *Ключът за активация дава възможност за работа с пакета до 1.09 на следващата учебна година. Например, при активиране на ключ в периода 1.06.2014 до 31.05.2015 година се получава достъп за работа с пакета до 1.09.2015 г.

Изисквания към компютърната система:


• Операционна система Windows 7 или Windows 8.
• Необходим софтуер.
• Microsoft Office 2007, 2010 или 2013.
• MS Paint.
• Необходима памет:
• Свободно дисково пространство за инсталиране на продукта ИТИ-2: 700МВ и по 500МВ за всеки регистриран потребител. Примерно за работа на 1 ученик са необходими 1,2GB, за работа на 2 ученици са необходими 1,7GB свободна памет.

Нагоре