Математика за 2 клас

Математика за 2 клас

Каталожен №: G20082

Издателство: Просвета

Автори: Ангелина Манова, Рени Рангелова, Юлияна Гарчева

В наличност!
Цена нов: 
18,67 лв.
Употребяван: няма в наличност

Описание на артикула:

Учебникът:
– Улеснява насърчаването на учениците към изследване, проверяване, дискутиране чрез използване на критичното мислене и груповото учене.
– Оригиналният апарат за организиране на усвояването на знанията, представен чрез таблото на совичката, осигурява лесното ориентиране в учебния материал.
– Насочва дейността на учениците към разсъждение и ги подпомага посредством дейността да учат, да прилагат знанията и опита си в нови нестандартни ситуации.
– Съдейства за формиране на междупредметни връзки.
– Илюстративният материал в учебника се доближава до детето, за да го въведе естествено и непринудено в света на математиката.
– Забавните задачи и начинът на поднасяне на сериозните математически знания поддържат интереса и мотивацията на учениците.
– Аритметичните действия събиране и изваждане, умножение и деление са представени съвместно, с което се гарантира осъзнаване на връзките и зависимостите между тях.
– Включени са упражнения с творчески характер за съставяне и преобразуване на текстови задачи.
– Геометричният материал се изучава в единство с аритметичния.

Нагоре