Сборник по математика за 2. клас (по новата програма)

Сборник по математика за 2. клас (по новата програма)

Каталожен №: 300138

Издателство: Просвета

Автори: Владимира Ангелова, Катя Георгиева, Жана Колева, Тошко Тонев, Стела Дойчинова

ISBN: 978-619-222-148-5

Година: 2017

Страници: 116

В наличност!
Цена нов: 
7,90 лв.

Описание на артикула:

Сборникът по математика за 2. клас е разработен към комплекта „Голямото приключение” на „Просвета плюс” и е предназначен за допълнителна работа в часовете, за домашна работа и за проверка на знанията и уменията на учениците. Със задачите в него се затвърдяват придобитите знания и умения и се упражнява прилагането им в практиката. Чрез тях се постига:

         - усвояване и прилагане на алгоритмите за събиране и изваждане с числата до 100;

         - овладяване на табличното умножение и деление;

         - задълбочаване на знанията за равнинните геометрични фигури – триъгълник, правоъгълник и квадрат;

         - разширяване на знанията за мерните единици за дължина и време;

         - изграждане на система за решаване на текстови задачи, зададени по различни начини;

         - усъвършенстване на уменията за описване на ситуации от действителността с математически модели.

Задачите в помагалото са поднесени по достъпен и забавен начин, така че да предразположат ученика и да направят ученето по-лесно и интересно. За учителя помагалото е неоценим помощник в ежедневната работа, защото осигурява допълнителен материал към всяка тема от учебника и е в синхрон с него.
Технологията за обучение в помагалото е личностно ориентирана. Тя спомага за формирането на математическа грамотност и на ключовите компетентности, посочени в учебната програма. Едновременно с това развива творческото мислене на учениците. 

Нагоре