Околен свят за 2. клас (по новата програма)

Околен свят за 2. клас (по новата програма)

Каталожен №: G290609

Издателство: Просвета

Автори: Людмила Зафирова, Снежана Лазарова

ISBN: 978-954-013-389-8

Година: 2017

Страници: 68

В наличност!
Цена нов: 
8,40 лв.

Описание на артикула:

Учебникът осигурява усвояването на задължителния образователен минимум, заложен в програмата по предмета. В него са реализирани целите и съдържанието на учебно-възпитателния процес, насочени към овладяването на базисни знания, умения и отношения, свързани с природната и обществената среда. Текстовете са съобразени с възрастовите особености на учениците. Информацията е богато онагледена с илюстрации и снимков материал. По този начин учениците по-лесно усвояват знанията и развиват своите познавателни и практически умения, изграждат правилни представи за конкретни обекти и явления, както и формират понятия за тях. С цел повишаване на познавателния интерес са включени много и разнообразни задачи за индивидуална, партньорска и групова работа, казуси и проекти.

Нагоре