Околен свят за 2 клас

Околен свят за 2 клас

Каталожен №: G20135

Издателство: Просвета

Автори: Емилия Василева, Силвия Цветанска

В наличност!
Цена нов: 
13,33 лв.

Описание на артикула:

В учебника са представени 25 основни теми, обединени в 5 раздела, съответстващи на обобщените теми от учебната програма. Всеки раздел завършва с обобщаваща тема „Какво научих за...“. Включени са разнообразни дейности – дискусии, ролеви игри, обсъждане на случаи (казуси), теми за самостоятелни или групови проучвания и работа по проект, които привличат детското внимание и поставят детето в активна позиция – да търси и открива информация, връзки и закономерности. Задачите са с творчески характер. Значимо място е отделено на опитно-изследователската работа на децата. Предвидена е възможност учениците да провеждат наблюдения, опити и проучвания, да събират и представят информация от различни източници – книги, детски енциклопедии, разкази на свои близки и др. При представяне на новите знания се изхожда от опита на децата, от техните наблюдения и преживявания. Най-важните съдържателни акценти във всяка тема са обобщени в достъпен и кратък научнопопулярен текст. Предвидените разнообразни дейности дават богати възможности за групова работа в часа и позволяват учениците да общуват повече помежду си, да се опознават по-добре в процеса на обсъждането на различни варианти на решение на задачите.

Нагоре