Солнышко - Учебник по руски език за 2 клас

Солнышко - Учебник по руски език за 2 клас

Каталожен №: G170383

Издателство: Просвета

Автори: Нина Тодорова, Наталия Канчева

ISBN: 978-954-011-927-4

Година: 2007

Страници: 92

В наличност!
Цена нов: 
24,00 лв.

Описание на артикула:

Учебникът включва
– задачи, текстове и упражнения, които развиват четирите езикови умения: слушане, говорене, четене и писане, като превес на този етап на обучение имат слушането и говоренето чрез заучаване на готови речеви образци и в по-малка степен четенето и писането;
– езиков материал – фонетичен, който се въвежда чрез аудиозаписи и упражнения в учебника, лексически с обем 300–400 думи, граматичен;
– комплекс от знания и представи за особеностите на руската култура и реалност;
– общи учебни умения, рационални начини на работа за усвояване на чуждия език;
– сфери на общуване и ситуации.
Общият брой на уроците е 64, колкото са и предвидените от програмата часове за изучаване на чужд език. В разработването на всеки урок авторите са се ръководили от принципа да провокират у малките ученици интерес за работа и учене и да изградят трайна положителна мотивация към руския език.

В учебника са включени задачи и упражнения, които развиват всички видове интелигентност и са съобразени с различните стилове на учене. Авторите използват съвременни методически подходи, които стимулират активността на ученика.

 

 

Нагоре