Технологии и предприемачество за 2. клас (по новата програма)

Технологии и предприемачество за 2. клас (по новата програма)

Каталожен №: G290616

Издателство: Просвета

Автори: Георги Иванов, Ангелина Калинова

ISBN: 978-954-013-400-0

Година: 2017

Страници: 44

В наличност!
Цена нов: 
5,33 лв.

Описание на артикула:

Учебникът по технологии и предприемачество помага на учениците да изживяват радост и удовлетвореност от своите резултати. Дава възможност на учителя да прилага творчески подходи и техники в своята работа.
Отличителна черта на учебника е диференцираното учебно съдържание, което осигурява успешно справяне на всички ученици независимо от различните им познавателни и практически възможности. Акцент е поставен върху проектната работа и екипното взаимодействие.
Чрез работата с учебника се осигуряват условия учениците:

        - да изразяват личната си позиция, мнение и решение;

        - да работят със свой темп и да постигат успех;

        - да бъдат самостоятелни, уверени и да преодоляват трудностите;

        - да опознават себе си и да развиват силните си страни;

        - да изграждат важни личностни качества, като отговорност, инициативност и предприемчивост.

Нагоре